Slovo na úvod
Diskusné fórum
  » o anjelikoch
  » o všeličom
Poradenské fórum
Naše anjeliky
Skúsenosti a príbehy
Môj príbeh
Odborné názvy
Ako pomôcť?
Okno poznania
Nebeská záhrada
Naše detičky
  » diskusné fórum
  » poradenské fórum
Básne
Literatúra
Poslali ste nám
Články z tlače
Zaujímavé stránky
Finančný príspevok
     
 
 
  
Srdečne Vás vítam na internetovej stránke ANJELIKY.

Tieto stránky chcem venovať všetkým rodičom, ktorí stratili svoje detičky samovoľným potratom, úmrtím krátko pred, pri alebo po pôrode. Alebo detičky, ktoré sa priskoro s nami rozlúčli v priebehu svojho jedného roka, či pár rokov života.

Po mojej trpkej skúsenosti z prvého tehotenstva, stratila som dcérku, som sa snažila získať, čo najviac informácií na tému úmrtie detí.
Žiaľ na 'slovensko-českom' internete som na túto tématiku nenašla žiadne informácie, či príspevky, ktoré by mi boli pomohli v mojej bolesti a bezradnosti, akou každý rodič po strate svojho dieťaťa prechádza.

Želala by som si, aby táto téma už konečne nebola tabuizovaná ako doteraz. Mlčanie a vnútorné trápenie nám neprinesú nič, len viac žiaľu a zatrpknutosti.
Preto chcem dodať odvahu a vyzvať všetkých opustených rodičov, netrpte sami, neutápajte sa v žiali, nehanbite sa zdôveriť, ale naopak rozprávajte o svojich skúsenostiach, bolestiach i radostiach, ktoré ste prežívali so svojimi narodenými, či ešte nenarodenými detičkami.

Veľmi by ma tešilo, keby sme si my všetci, mohli vymieňať rady a tipy. A tak spoločnými silami sa naučili opäť žiť. Tieto stránky sú ostrovom pomoci a pochopenia pre všetkých osirotených rodičov, ktorí sa ocitnú v podobnej preťažkej životnej situácii.
Na týchto stránkach máme možnosť, si navzájom pomôcť.

Slovo na úvod od autorky »


© 2024 Anjeliky, všetky práva vyhradené
Za stránky je zodpovedná Denisa Trnková,
e-mail