Slovo na úvod
Diskusné fórum
  » o anjelikoch
  » o všeličom
Poradenské fórum
Naše anjeliky
Skúsenosti a príbehy
Môj príbeh
Odborné názvy
Ako pomôcť?
Okno poznania
Posolstvo
  - Nebeská záhrada
  - Meditačná hudba
  - Cintorín
Naše detičky
  » diskusné fórum
  » poradenské fórum
Básne
Literatúra
Poslali ste nám
Články z tlače
Zaujímavé stránky
Finančný príspevok
     

Milovaní rodičia, maminky, otcovia, starí rodičia..., milí návštevníci, čo navštevuje tieto stránky hľadajúc odpovede, či hľadajúc jednoducho len útechu, lebo tých odpovedí na Vašu bolesť je tak málo ...
Tieto stránky poskytujú miesto a pôsobia ako ventil duševnej úľavy pre každého osobnú duševnú bolesť, vlastný duševný žiaľ po strate milovanej osoby. Pre ten vlastný smútok, ktorý ťaží a tvorí ťažké okovy - reťaze bolesti, v ktorej sme väzňami.

Mnohí už viete, že i ja som jedna z vás, čo zažila a prežila stratu milovaného dieťaťa. Uplynulo 10 rokov od straty mojej prvorodenej dcéry a už pomaly 10 rokov je pre vás všetkých tento portál nezištne na internete a podáva vám pomocnú ruku v akejkoľvek podobe ju práve potrebujete. Strata milovanej osoby človeka zmení, všetci vieme, že už nič nie je v ďalšom živote tak, ako bolo predtým, nastal čas iný, čas často neľahký a predsa vo svojej hĺbke osožný.

Tak ako vy i ja som skúšaná a hľadajúca, moja životná cesta zanecháva stopy a je plná premeny. A až teraz nadišiel pre mňa ten správny čas, kedy vám môžem zanechať posolostvo, ktoré som mohla precitnúť a ktoré som s veľkou vďačnosťou prijala. A i keď možno pre niektorých bude znieť príliš ezotericky a možno mnohí budú skeptickí, nachádzam odvahu zverejniť vám tieto riadky, verte mi, píšem ich s radosťou a s pokorou v srdci milujúc vaše zosnulé deti čistým láskavým srdcom.

S láskou Denisa
Nebeská záhrada »»  |  Meditačná hudba »»   |  Cintorín / Spomienkové stránky »»


                   © Anjeliky, AUTOR TEXTU: Denisa Trnková všetky práva vyhradené