ANJEL
Vidíme najkrajšiu vec v živote
úsmev anjela
je taký priezračný a čistý....
Chceme sa ho dotknúť,
perami cítiť silu, ktorú v sebe ukrýva...
Náš anjel však odlieta na krídlach motýľa,
sú diabolsky krásne.....
Nevieme rozmýšľať a smútok zalieva našu myseľ.
Chceme ho ešte vidieť,
nášho úžasného anjela, ktorý nám rozžiaril život aspoň na chvíľku.
Chceme ho opäť vidieť,
iba na pár sekúnd,
veď to nie je veľa....
Chceme sa ho dotknúť, chceme cítiť jeho pohľad a počuť jeho úsmev.


Zuzinka,
odišla si od nás tak nečakane, bez rozlúčky....
Svojím bytím si dokázala veľké veci.
Navždy Ťa budeme ľúbiť, anjelik náš maličký.
Ľúbime Ťa, ľúbime Ťa... Stretneme sa v nebíčku.

mamina, ocino a sestričky Barborka a Lucka