"Město andělů"

Když chceš, aby tvé město bylo městem andělů,
zaposlouchej se do svého dechu, do svých kroků,
do svého hlasu a zaplaš zklamání a nedůvěru,
které jsou jen iluzí chmurných myšlenek,
věnuj vzpomínku příteli
a neboj se soucitu ani lásky.
Pak to všechno najednou přijde,
první anděl rozepne křídla a začne trvat
pohyblivý svátek, který tu přece vždycky byl,
od počátku…