Na krídlach anjela vzniesol sa do výšin,
v náručí Ježiša plač mamin utíšim.
Ockovu boliestku zľahučka pohladím
a za Vás sa mamka ocko pomodlím.
Náš milovaný anjelik
odišla si do iného sveta, do sveta maličkých anjelikov.
Veľmi Ťa ľúbkame, odpočívaj v pokoji.
Tvoja maminka, otecko
a krstní rodičia