" Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, on
sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře
jim každou slzu s očí. A smrti
již nebude, ani žalu, ani
nářku, ani bolesti
už nebude." 

Bible Nový zákon

Naše krásná princezničko,
Milenko naše, tolik Tě milujeme.
Tvé jméno, děvčátko, bylo Radost,
protože právě tou jsi naplnila náš život.
Když jsem Tě chovala v náručí, říkala jsem si,
že to, co zažívám, je dokonalé štěstí. I tatínek vždy
celý roztál štěstím, když si s tebou hrál a nikdy jsem neviděla v jeho tváři
větší bolest, než když Tě viděl trpět. Nesla jsi ke konci moc těžký kříž a donesla jsi ho až k Pánu Bohu. Nikdy nezapomenu na tvé polibky a objetí, kdy jsi nás brala kolem krku a říkala své "ráda, ráda". Naplnila jsi nás tak velikou láskou a ta láska s námi zůstane, dokud se spolu znovu nesejdeme
v Boží náruči.

S láskou tvá maminka, tatínek a bratři Péťa, Míša a Vašík.