Věrila jsem, že nic nemůže se Ti stát,
vše, co měla jsem, chtěla jsem Ti dát.
Bříško, kde bydlelo jsi, hladila jsem svou dlaní,
mluvila jsem k Tobě ráno, večer, za svítání.

Zdálo se jen chvílí, než přijdeš mezi nás,
my popohnat každý den chtěli ten čas.
Bráška Tvůj hladil Tě na bříšku
já snila o tom, jak spíš tam v pelíšku.

Tvé srdéčko však náhle přestalo bít,
já nemohla uvěřit, že už víc nebudeš žít.
Než stihla jsem se s Tebou tiše rozloučit,
rozhodlo jsi se, mrtvé, rychle narodit.

Naposled dotkla jsem se Tvého tělíčka,
a pak Tě odnesli - byla to chvilička.
Srdce mi stále smutkem krvácí,
bolest a zoufalství vůbec se neztrácí.

Hladím prázdné bříško a koukám na nebe,
pláču a táži se, zda hledím na Tebe.
Duše mé každého obláčku se ptá,
zdali Tě, miminko, z nebíčka zná.

Skryji Tě navždycky ve vzpomínkách svých,
i když tu s námi víc nemůžeš být.
Snad jednou, až nadejde i můj čas,
andílku můj, uvidím Tě zas...

Maminka, tatínek a bratříček Honzík