Anjelik náš,
len ty vieš, ako veľmi Ťa ľúbime a ako sme sa na Teba tešili,
ale musel si odísť skôr, ako sme Ťa stihli objať a pohladiť.
Aj keď si ďaleko, vieme, že cítiš našu lásku.

Bambík, chýbaš nám...

maminka a tatinko