Navždy budeš v mojom srdiečku.                    
Milujem Ťa anjelik môj.                    
Tvoja mamka